preloader

Stichting Warung Ledeng Schoolfund Bali

ANBI

De stichting is geregistreerd als algemeen nut beogende instelling, onder nummer 856240746.
Dit houdt in dat u de bijdrage als sponsorouder als gift zou kunnen aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting.
Een en ander hangt af van de hoogte van uw inkomen.


Bekijk hier het financieel jaarverslag van 2019

Bekijk hier het financieel jaarverslag van 2018

Bekijk hier het financieel jaarverslag van 2017

Bekijk hier het financieel jaarverslag van 2016

ANBI
40 +

kinderen

6 +

projecten

112 +

donateurs

10 +

vrijwilligers