preloader

Stichting Warung Ledeng Schoolfund Bali

Algemeen beleidsplan

Doelstellingen van de stichting voor 2020 en volgend:

Genereren inkomsten
Het verder uitbreiden van de financiƫle middelen door uitbreiding van activiteiten zoals sponsor-avond en kookworkshops en het verder verkrijgen van donaties en subsidies door enthousiasmeren (externe) partijen.

Het aantal sponsorkinderen zal in principe niet verder uitgebreid worden; mede om onze vrijwilligers ter plekke voorlopig niet te zeer te belasten. 

Besteding inkomsten
Het hulp bieden aan kansarme kinderen en hun gezinnen en het verder faciliteren van een 3-tal basisscholen in Noord-Bali.

Momenteel wordt er hulp geboden aan circa 40 kinderen en hun gezinnen, zodat deze kinderen naar school kunnen gaan tot hun 18e levensjaar. Hulp geschiedt enerzijds in het verstrekken van schooluniformen, zakgeld voor iets te eten en drinken, bekostigen van bijles en of eventuele medische hulp. Een en ander wordt individueel per kind bekeken.

Aan ieder kind is in principe een sponsorouder gekoppeld, die zorgdraagt voor een donatie of sponsorbijdrage van € 200 per jaar. Dit bedrag is voorlopig voldoende.
Ook de engelse les aan de kinderen wordt hiervan bekostigd.

De hulp aan de 3 basisscholen wordt zoals gewoonlijks jaarlijks bekeken.Dit jaar ontvangen de scholen in Lokapaksa en Seririt nog de volgende zaken:

- enkele nieuwe whiteboards;
- diverse studieboeken;
- extra waterfilters zodat er per klas een waterfilter aanwezig is;
- in 2019 zijn de sanitaire voorzieningen vernieuwd. In 2020 krijgt de buitenzijde een opknapbeurt

De school in Lokapaksa dient verder nog een nieuwe afscheidingsmuur langs de doorgaande weg te krijgen.

Ook moet voor toekomst bekeken worden hoe bijles en engelse les verder wordt ingevuld. Ook het bekostigen van de docenten moet verder worden geregeld.

In navolging op de aardbeving in Lombok, waarbij waterfilters zijn verstrekt, zal ook op Bali bekeken moeten worden welke gezinnen waterfilters dienen te krijgen om zuiver drinkwater te kunnen nuttigen.

Het gezin welke in 2018 een stenen woning heeft gekregen (woonden onder golfplaten en karton) dient extra begeleiding te krijgen en verdere hulp voor hun twee kinderen.

Contenu monitoren we met onze contactpersonen ter plekke verder welke hulp noodzakelijk is. Natuurlijk zullen onze contactpersonen ons verder ad hoc inlichten over welke zaken spoed hebben.

Algemeen beleidsplan
40 +

kinderen

6 +

projecten

112 +

donateurs

10 +

vrijwilligers