preloader

Stichting Warung Ledeng Schoolfund Bali

Beloningsbeleid

Ten behoeve bestuurders en eventuele vrijwilligers is het beleid dat er geen beloning betaald wordt voor hun werkzaamheden. Dit geldt nadrukkelijk ook voor de kosten betreffende bezoek aan het werkgebied in Bali. Zo worden de reis- en verblijfkosten zelf betaald door de bezoeker (bestuur) aan Bali. Eventuele direct aan te wijzen kosten gemaakt voor de Stichting kunnen wel vergoed worden na overleg met de penningmeester.

Kosten vertegenwoordigers in Bali
Onze vaste vertegenwoordigers in Bali ontvangen een onkostenvergoeding. Denk hierbij aan benzinegeld, telefoonkosten e.d.

Beloningsbeleid
40 +

kinderen

6 +

projecten

112 +

donateurs

10 +

vrijwilligers