preloader

Stichting Warung Ledeng Schoolfund Bali

Activiteitenkalender

Jaarlijks komt het voltallige bestuur tenminste 2x bij elkaar, 1x in het voorjaar en 1x in het najaar.
In het voorjaar (mei) is een bijeenkomst ten behoeve van onze donateurs waar wij toelichting geven op onze activiteiten.
Mbt de activiteiten is 2020 een bijzonder jaar. Als gevolg van het coronavirus zijn de bestuursvergaderingen veelal telefonisch en digitaal.
Helaas kan dit jaar als gevolg van corona, onze jaarlijkse sponsormiddag niet doorgaan.
In Bali zelf blijven we wel onze kinderen met hun gezinnen helpen. Denk hierba aan praktische zaken zoals rijst en andere praktische zaken.

Ad hoc is er veel informeel overleg tussen de bestuurders

Communicatie
Wij realiseren ons dat communicatie met onze sponsorouders en (financiële) sponsors belangrijk is. Regelmatig versturen we via facebook berichten.
Op dit moment werken we aan een systeem op deze site dat foto's, films en nieuws per kind bereikbaar maakt. Dit om u ca. 2x per jaar te informeren over de vorderingen. De betreffende sponsorouder krijgt hier dan automatisch bericht van. We streven ernaar dit medio oktober operationeel te hebben.

Bezoek Bali
In janiari/februari is Roger Janssen nog in Bali geweeest.
Oa hebben de scholen diverse afvalbakken ontvangen en zijn de voorbereidingen voor de bouw van een woning gestart.
De verwachting is dat het op korte termijn niet mogelijk is voor ons onze mensen in Bali te bezoeken.

Activiteitenkalender
40 +

kinderen

6 +

projecten

112 +

donateurs

10 +

vrijwilligers