preloader

Stichting Warung Ledeng Schoolfund Bali

Over de Stichting

Stichting Warung Ledeng Schoolfund Bali is opgericht in 2016 met als hoofddoel het mogelijk maken dat kansarme kinderen in Noord-Bali de basis- en de junior high school kunnen volgen (tot ca. 18-jarige leeftijd). In bijzondere gevallen waar het kind belang bij heeft, biedt de stichting ook hulp aan hun familie. (Denk hierbij bijvoorbeeld aan proktische zaken zoals aanschaf fornuis, matras, zak rijst, jong varken, een extra cursus of begeleiding e.d.)
De stichting wordt gefinancierd dmv sponsorring. Anderzijds organiseren we in voorkomende gevallen zelf activiteiten en helpen we mee activiteiten te organiseren. De stichting geeft U de mogelijkheid om zelf voor een kind (geheel of gedeeltelijk) de schoolsponsoring te faciliteren.

Aktueel
Ook de Corona-pandemie heeft gevolgen in Bali. De scholen zijn er tot het einde van het jaar gesloten en 'onze' kinderen zijn thuis. Zoals bekend zijn vele mensen afhankelijk van het toerisme, wat nu nagenoeg stil ligt. Gevolg werkloosheid zonder uitkering voor de werknemers. Wij helpen nu praktisch en verstrekken aan onze gezinnen maandelijks rijst en andere praktische huishoudelijke zaken. Ook ziet het er naar uit dat we onze kinderen digitaal kunnen helpen zodat ook zij digitaal lessen kunnen volgen.
Een persoonlijk bezoek aan Bali zit er voorlopig niet in.

Over de Stichting
40 +

kinderen

6 +

projecten

112 +

donateurs

10 +

vrijwilligers