ANBI en financiële verantwoording

De stichting is geregistreerd als algemeen nut beogende instelling, onder nummer 856240746.
Dit houdt in dat u de bijdrage als sponsorouder als gift zou kunnen aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting.
Een en ander hangt af van de hoogte van uw inkomen.

Bekijk hier het financieel jaarverslag van 2022

Bekijk hier het financieel jaarverslag van 2021

Bekijk hier het financieel jaarverslag van 2020


Scroll to Top