De stichting

Stichting Warung Ledeng Schoolfund Bali is op initiatief van Roger Janssen opgericht in 2016. Het hoofddoel van de stichting is het mogelijk maken voor kansarme kinderen in Noord-Bali tot het volgen van scholing van de basisschool tot en met de senior high school. Dit zal zijn tot ongeveer de leeftijd van 18 jaar. Kosten die hiervoor gemaakt worden zijn lesgeld, schooluniformen, zakgeld en leermiddelen. Naast deze basisscholing wordt sinds 2020 ook de mogelijkheid aan de kinderen geboden om Engelse les te volgen. Van deze mogelijkheid wordt in grote getale gebruik gemaakt.

De kosten van de reguliere studie en scholing wordt mogelijk gemaakt door de financiële bijdrage van sponsorouders. De Engelse les wordt mogelijk gemaakt door donaties van bedrijven of instellingen.

Naast het faciliteren van studie en scholing wordt er ook gekeken naar de familie en leefomstandigheden van de kinderen. Indien noodzakelijk en financieel haalbaar wordt er financiële ondersteuning hiervoor geboden. Men moet hierbij denken aan zaken zoals de aanschaf van waterfilters voor drinkwater, kookstellen, matrassen en voedsel. In het verleden is zelf in een zeer incidenteel geval een woning gebouwd, verbouwd en opgeknapt.

De kosten van deze uitgaven buiten de scholing om worden gefinancierd door sponsoring en donaties van het bedrijfsleven, stichtingen, verenigingen en particulieren, die de stichting een warm hart toedragen.

Corona
Ook de Corona-pandemie heeft gevolgen gehad op Bali. De scholen zijn gesloten geweest en de kinderen zijn noodgedwongen thuis moeten blijven.

Doordat veel ouders op Bali afhankelijk zijn van het toerisme, dat door corona nagenoeg stil lag, kwamen veel ouders zonder werk te zitten. We hebben de gezinnen ondersteund in hun eerste levensbehoefte. Hierbij moet men denken aan het verstrekken van rijst en olie.

Om de kinderen de gelegenheid te geven om online lessen te volgen zijn internetkaarten verstrekt.

Scroll to Top